Leader in the manufacturing and export of herbal products in Nepal ~~

Call us now9851076651

Prisa Neem Soap


फाईदाहरु

१. यस साबुनको प्रयोगले ताजगी प्रदान गर्दछ ।

२. यसमा भएको भिटामिन सी ले अनुहार उज्यालो पार्दछ ।

३. यस साबुनको प्रयोगले छाला नरम बनाएर स्फुर्ति प्रदान गर्दछ ।