Leader in the manufacturing and export of herbal products in Nepal ~~

Call us now9851076651

Chiuree Neem Herbal Soap


Ingredients: Chiuri(Butter Sea), Coconut, Neem, Tulsi, Titepati, etc.

चिउरी, कोकोनट, निम, तुलसी, तितेपाती आदि

Chiuree in all it’s holy glory for skin that is happy and healthy.

Benefits:

  • Antioxidant rich so protects skin from harmful radicals.
  • Relieves stress and anxiety.
  • Anti-bacterial so clears up skin rashes, eczema and acne.
  • Lathers well and leaves the skin moisturized.
  • Maintains skin mantle and natural pH resulting in happy skin
  • १.नेपालमा पाईने विशुद्ध जडिबुटि बाट तयार गरिएका एक मात्र हर्वल साबुन ।
  • २.यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै छालामा हुने एलर्जी, घाउ, खटिरा आदिलाई कम गर्दै लान्छ ।
  • ३.यसले मधुमेह भएका व्यक्तिलाई बडि फाइदा गर्दछ ।