Leader in the manufacturing and export of herbal products in Nepal ~~

Call us now9851076651

Prisa Alovera Soap


फाईदाहरु

१ यसमा प्रयोग भएको एलोभेरा जुसले अनुहारलाइ चिल्लो बनाइ राख्दछ ।

२ सुर्यको विकिरणबाट छालालाइ पर्ने असरलाइ बचाउँछ ।

३ धुवाँ धुलो तथा प्रदुषणबाट छाला चिलाउने समस्यालाइ समाधान गर्दछ ।