Products

Products

 • Carezingo Soap

 • Charcoal Herbal Soap

  Ingredients:Coconut Oil,Chiuree Oil,Castor,Lavendar,Charcoal,etc

  Charcoal has been used medicinally for millennia. Provides amazing benefits.

  Benefits/Features:

  1. It cure acne problem.
  2. Its deep cleaning properties makes skin healthy.
  3. It makes body fresh.
 • Gold Herbal Soap

  Ingredients:Gold Flakes, Chiuree, Coconut, Basil, Castor, Rosin

  Antioxidant values wrapped in luxurious gold for the luminous skin that glows from the inside.

  Benefits:

  1. Brightens skin by sloughing off dead skin gently.
  2. Illuminates skin with its antioxidant power at the cellular level.
  3. Lightens acne spots and sun marks.
  4. Protects skin by boosting immunity power.
 • Green Tea Herbal Soap

  Ingredients:Green Tea extract, coconut, Chiuree, Castor, Lemongrass, Basil, Mentha

  All of green tea’s anti-oxidant power packed in a bar.

  Benefits:

  1. Promote new skin cell growth.
  2. Stimulates the nervous system.
  3. Thoroughly cleans pores to give radiant looking skin.
  4. Prevents acne and reduces acne marks.
  5. Awakens the mind with it’s crisp clean scent.
 • Newa Amala Soap

  फाईदाहरु

  • यस साबुनको प्रयोगले ताजगी प्रदान गर्दछ ।
  • यसमा भएको भिटामिन सी ले अनुहार उज्यालो पार्दछ ।
  • यस साबुनको प्रयोगले छाला नरम बनाएर स्फुर्ति प्रदान गर्दछ ।
 • Prisa Alovera Soap

  फाईदाहरु

  १ यसमा प्रयोग भएको एलोभेरा जुसले अनुहारलाइ चिल्लो बनाइ राख्दछ ।
  २ सुर्यको विकिरणबाट छालालाइ पर्ने असरलाइ बचाउँछ ।
  ३ धुवाँ धुलो तथा प्रदुषणबाट छाला चिलाउने समस्यालाइ समाधान गर्दछ ।

 • Prisa Neem Soap

  फाईदाहरु
  १ यस साबुनको प्रयोगले ताजगी प्रदान गर्दछ ।
  २ यसमा भएको भिटामिन सी ले अनुहार उज्यालो पार्दछ ।
  ३ यस साबुनको प्रयोगले छाला नरम बनाएर स्फुर्ति प्रदान गर्दछ ।

 • Prisa Orange face Soap

  फाईदाहरु

  १ नेपालमा पाईने विशुद्ध जडिबुटी बाट तयार गरिएको एक मात्र हर्बल साबुन ।
  २ यसले छालालाइ चम्किलो बनाउनुका साथै छालामा हुने एलर्जी घाउ खटीरा आदिलाइ कम गर्दै निको पार्दछ ।

 • Prisa Papaya Soap

  फाईदाहरु

  १ यसमा भएको भिटामिन ए वि सी ले छालाको चाया पोतो डण्डीफोरलाइ हटाउछ ।
  २ यस साबुनमा प्रयोग भएको पेपीन तत्वले कडा छालालाइ नरम बनाउँछ ।
  ३ यस साबुनको प्रयोग गर्दा कुनै प्रकारको कडिस्नरको प्रयोग गर्नु पर्दैन ।

 • Prisa Rose Soap

  फाईदाहरु

  १ यस साबुनको प्रयोगले अनुहारको चाउरीपनलाइ हटाएर अनुहार सकुमार बनाउँछ ।
  २ यस साबुनको प्रयोगले छाला भित्रका नकारात्मक तत्वलाइ बाहिर निकाली दिनभर ताजा महसुस गराउँछ ।
  ३ यस साबुनको प्रयोगले चाँया पोतो तथा डण्डीफोरलाई हटाइ छालालाइ मुलायम पार्दछ ।

 • Ratna Herbal Toothpaste

 • Red Mushroom Jinsin Soap