Prisa Neem Soap

फाईदाहरु
१ यस साबुनको प्रयोगले ताजगी प्रदान गर्दछ ।
२ यसमा भएको भिटामिन सी ले अनुहार उज्यालो पार्दछ ।
३ यस साबुनको प्रयोगले छाला नरम बनाएर स्फुर्ति प्रदान गर्दछ ।

Categories: , Tag:
  • Description

Product Description

फाईदाहरु
१ यस साबुनको प्रयोगले ताजगी प्रदान गर्दछ ।
२ यसमा भएको भिटामिन सी ले अनुहार उज्यालो पार्दछ ।
३ यस साबुनको प्रयोगले छाला नरम बनाएर स्फुर्ति प्रदान गर्दछ ।