Prisa Herbal Tooth Paste

Prisa Herbal Tooth Paste

Ingredients: Bozo, Jhakrilahara, Bajradanti, Neem, Tulasi, Timmur, Glycerene etc.
बोजो, झाँक्रीलहरा, बप्रदन्ती, निम, तुलसी, टिमुर, ग्लीसरिन आदि
Features:

 1. It is one of the best Nepal’s herbal products.
 2. It makes teeth strong and healthy.
 3. It prevents bleeding and toothache.
 4. It makes fresh/healthy breath and strong gum.
 5. It removes dental plaque and calculas.
 • Description

Product Description

Ingredients: Bozo, Jhakrilahara, Bajradanti, Neem, Tulasi, Timmur, Glycerene etc.
बोजो, झाँक्रीलहरा, बप्रदन्ती, निम, तुलसी, टिमुर, ग्लीसरिन आदि
Features:

 1. It is one of the best Nepal’s herbal products.
 2. It makes teeth strong and healthy.
 3. It prevents bleeding and toothache.
 4. It makes fresh/healthy breath and strong gum.
 5. It removes dental plaque and calculas.

१.नेपालमै एकमात्र विशुद्ध हर्वल पद्धतीबाट उत्पादन भएको टुथपेष्ट पि्रसा हो ।
२.यसमा प्रयाग भएका दुर्लभ जडिबुटीले दाँतलाई स्वस्थ तथा बलीयो बनाई राख्छ ।
३.दाँतबाट रगत आउने समस्यालाई यसले एक-दुई पटकमै पुर्ण रुपले निको पार्दछ ।
४.यो टुथपेष्ट प्रयोग गर्नाले स्वास गनाउने समस्या भएकाका लागि अचुक औषधि बन्नेछ ।
५.यो टुथपेष्ट प्रयोग गर्दा दाँतको पहेलोपना हट्नुका साथै पोलिस खिइनबाट क्रमस रोक्दै जानेछ ।