Prisa Alovera Soap

Prisa Alovera Soap

फाईदाहरु

१ यसमा प्रयोग भएको एलोभेरा जुसले अनुहारलाइ चिल्लो बनाइ राख्दछ ।
२ सुर्यको विकिरणबाट छालालाइ पर्ने असरलाइ बचाउँछ ।
३ धुवाँ धुलो तथा प्रदुषणबाट छाला चिलाउने समस्यालाइ समाधान गर्दछ ।

Categories: , Tag:
  • Description

Product Description

फाईदाहरु

१ यसमा प्रयोग भएको एलोभेरा जुसले अनुहारलाइ चिल्लो बनाइ राख्दछ ।
२ सुर्यको विकिरणबाट छालालाइ पर्ने असरलाइ बचाउँछ ।
३ धुवाँ धुलो तथा प्रदुषणबाट छाला चिलाउने समस्यालाइ समाधान गर्दछ ।