Newa Amala Soap

फाईदाहरु

  • यस साबुनको प्रयोगले ताजगी प्रदान गर्दछ ।
  • यसमा भएको भिटामिन सी ले अनुहार उज्यालो पार्दछ ।
  • यस साबुनको प्रयोगले छाला नरम बनाएर स्फुर्ति प्रदान गर्दछ ।
  • Description

Product Description

फाईदाहरु

  • यस साबुनको प्रयोगले ताजगी प्रदान गर्दछ ।
  • यसमा भएको भिटामिन सी ले अनुहार उज्यालो पार्दछ ।
  • यस साबुनको प्रयोगले छाला नरम बनाएर स्फुर्ति प्रदान गर्दछ ।