Product Tag - Prisa Neem Soap

  • Prisa Neem Soap

    फाईदाहरु
    १ यस साबुनको प्रयोगले ताजगी प्रदान गर्दछ ।
    २ यसमा भएको भिटामिन सी ले अनुहार उज्यालो पार्दछ ।
    ३ यस साबुनको प्रयोगले छाला नरम बनाएर स्फुर्ति प्रदान गर्दछ ।