Product Tag - Prisa Alovera Soap

  • Prisa Alovera Soap

    फाईदाहरु

    १ यसमा प्रयोग भएको एलोभेरा जुसले अनुहारलाइ चिल्लो बनाइ राख्दछ ।
    २ सुर्यको विकिरणबाट छालालाइ पर्ने असरलाइ बचाउँछ ।
    ३ धुवाँ धुलो तथा प्रदुषणबाट छाला चिलाउने समस्यालाइ समाधान गर्दछ ।