Management Team

Management Team

mahendra_shrestha
MAHENDRA LAL SHRESTHA

Chairman

klgupta
Er.KANAHIYA LAL GUPTA

Administrative Director

rshrestha
RASMILA SHRESTHA

Research Scientist (Botanist)

Er.Rabindra-Khounju
Er.RABINDRA KHOUNJU

Mechanical Advisor

PUSHKAR_POKHAREL
PUSHKAR POKHAREL

Technical Director

Er.Bikash-Shrestha
Er.BIKASH SHRESTHA

Asst. Director

Nishu-Shrestha
NISHU SHRESTHA

U.S. Representative

nirmala_shrestha
NIRMALA SHRESTHA

Senior Supervisor

dr_smita
Dr. SMITA SHRESTHA

Doctor