Prisa Rose Soap

फाईदाहरु

१ यस साबुनको प्रयोगले अनुहारको चाउरीपनलाइ हटाएर अनुहार सकुमार बनाउँछ ।
२ यस साबुनको प्रयोगले छाला भित्रका नकारात्मक तत्वलाइ बाहिर निकाली दिनभर ताजा महसुस गराउँछ ।
३ यस साबुनको प्रयोगले चाँया पोतो तथा डण्डीफोरलाई हटाइ छालालाइ मुलायम पार्दछ ।

Categories: , Tag:
  • Description

Product Description

फाईदाहरु

१ यस साबुनको प्रयोगले अनुहारको चाउरीपनलाइ हटाएर अनुहार सकुमार बनाउँछ ।
२ यस साबुनको प्रयोगले छाला भित्रका नकारात्मक तत्वलाइ बाहिर निकाली दिनभर ताजा महसुस गराउँछ ।
३ यस साबुनको प्रयोगले चाँया पोतो तथा डण्डीफोरलाई हटाइ छालालाइ मुलायम पार्दछ ।