Prisa Papaya Soap

फाईदाहरु

१ यसमा भएको भिटामिन ए वि सी ले छालाको चाया पोतो डण्डीफोरलाइ हटाउछ ।
२ यस साबुनमा प्रयोग भएको पेपीन तत्वले कडा छालालाइ नरम बनाउँछ ।
३ यस साबुनको प्रयोग गर्दा कुनै प्रकारको कडिस्नरको प्रयोग गर्नु पर्दैन ।

Categories: , Tag:
  • Description

Product Description

फाईदाहरु

१ यसमा भएको भिटामिन ए वि सी ले छालाको चाया पोतो डण्डीफोरलाइ हटाउछ ।
२ यस साबुनमा प्रयोग भएको पेपीन तत्वले कडा छालालाइ नरम बनाउँछ ।
३ यस साबुनको प्रयोग गर्दा कुनै प्रकारको कडिस्नरको प्रयोग गर्नु पर्दैन ।