Prisa Orange face Soap

Prisa Orange face Soap

फाईदाहरु

१ नेपालमा पाईने विशुद्ध जडिबुटी बाट तयार गरिएको एक मात्र हर्बल साबुन ।
२ यसले छालालाइ चम्किलो बनाउनुका साथै छालामा हुने एलर्जी घाउ खटीरा आदिलाइ कम गर्दै निको पार्दछ ।

Categories: , Tag:
  • Description

Product Description

फाईदाहरु

१ नेपालमा पाईने विशुद्ध जडिबुटी बाट तयार गरिएको एक मात्र हर्बल साबुन ।
२ यसले छालालाइ चम्किलो बनाउनुका साथै छालामा हुने एलर्जी घाउ खटीरा आदिलाइ कम गर्दै निको पार्दछ ।