Product Tag - Prisa Rose Soap

  • Prisa Rose Soap

    फाईदाहरु

    १ यस साबुनको प्रयोगले अनुहारको चाउरीपनलाइ हटाएर अनुहार सकुमार बनाउँछ ।
    २ यस साबुनको प्रयोगले छाला भित्रका नकारात्मक तत्वलाइ बाहिर निकाली दिनभर ताजा महसुस गराउँछ ।
    ३ यस साबुनको प्रयोगले चाँया पोतो तथा डण्डीफोरलाई हटाइ छालालाइ मुलायम पार्दछ ।