Product Tag - Prisa Papaya Soap

  • Prisa Papaya Soap

    फाईदाहरु

    १ यसमा भएको भिटामिन ए वि सी ले छालाको चाया पोतो डण्डीफोरलाइ हटाउछ ।
    २ यस साबुनमा प्रयोग भएको पेपीन तत्वले कडा छालालाइ नरम बनाउँछ ।
    ३ यस साबुनको प्रयोग गर्दा कुनै प्रकारको कडिस्नरको प्रयोग गर्नु पर्दैन ।