Product Tag - Chiuree Neem Herbal Soap

 • Chiuree Neem Herbal Soap

  Ingredients: Chiuri(Butter Sea), Coconut, Neem, Tulsi, Titepati, etc.
  चिउरी, कोकोनट, निम, तुलसी, तितेपाती आदि

  Chiuree in all it’s holy glory for skin that is happy and healthy.

  Benefits:

  1. Antioxidant rich so protects skin from harmful radicals.
  2. Relieves stress and anxiety.
  3. Anti-bacterial so clears up skin rashes, eczema and acne.
  4. Lathers well and leaves the skin moisturized.
  5. Maintains skin mantle and natural pH resulting in happy skin

  १.नेपालमा पाईने विशुद्ध जडिबुटि बाट तयार गरिएका एक मात्र हर्वल साबुन ।
  २.यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै छालामा हुने एलर्जी, घाउ, खटिरा आदिलाई कम गर्दै लान्छ ।
  ३.यसले मधुमेह भएका व्यक्तिलाई बडि फाइदा गर्दछ ।